CxO

Imagine 185 CxO’s improving your Strategic Decision Making

Make the impossible, possible
CxO Magazine | Subscribe now
Home >  News >  Marketing >  Verlaging BTW stimuleert detailhandel
Send this article to a friend:
Send
Subscribe to our newsletter

Marketing

19 augustus 2015

cxo magazine

Door cxo magazine

Verlaging BTW stimuleert detailhandel

Lagere BTW zorgt voor meer verkoop en extra banen

Lagere BTW zorgt voor meer verkoop en extra banen
Het verlagen van het algemene btw-tarief is de meest krachtige en directe impuls voor de detailhandel. Een dergelijke maatregel jaagt de groei aan in alle winkelbranches, wat banen schept.

Positieve trendDat blijkt uit nieuw onderzoek van Detailhandel Nederland naar de effecten van belastingen op de consumptie en werkgelegenheid. De weg omhoog is definitief ingeslagen, maar er kunnen wel wat extra muntjes in de machine om de groei een impuls te geven.

Het verlagen van het tarief van 21% naar 18% zou in Nederland een extra omzet op van gemiddeld 3,22% en in een deel van de markt zelfs 7,5% opleveren. Dit zou ook vele nieuwe banen kunnen creëren. Dit positieve effect is vermoedelijk nog sterker in de grensstreek. Een dergelijke prijsverlaging verbetert immers de concurrentiepositie van winkeliers ten opzichte van Duitsland en België. Hoe dan ook zijn belastingmaatregelen die ertoe leiden dat consumenten meer te besteden hebben, gunstig voor de detailhandel en de banenmotor. Een btw-verlaging blijkt zelfs een krachtiger instrument dan het verlagen van de inkomstenbelasting.

Het onderzoek

Het onderzoek brengt de effecten van belastinghervormingen op de omzet en de werkgelegenheid in de detailhandel in Nederland in beeld. Het gaat om aanpassingen van de btw, accijnzen, werkgeverslasten en inkomstenbelasting. Voor het eerst zijn in deze context prijselasticiteiten onderzocht. Ook komen de grenseffecten aan de orde. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van Detailhandel Nederland.  Van Golberdinge: 'tijdens de discussie over de belastinghervorming is met veel te veel gemak gesteld dat een btw-verhoging een schadevrije optie is. Deze denkrichting is volgens de detailhandel niet de juiste. Met dit rapport willen wij ideeën aandragen voor betere belastingkeuzes die de consumptie en werkgelegenheid betreffen.'

Bron: MarketingTribune