CxO

Imagine 185 CxO’s improving your Strategic Decision Making

Make the impossible, possible
CxO Magazine | Subscribe now
Home >  News >  Management

News

Management &

31/10/2017 - Belgische bedrijven moeten MVO-inhaalbeweging maken

Heel wat Belgische bedrijven moeten een tandje bijsteken inzake de rapportering over Corporate Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat blijkt uit een studie van KPMG. Hoewel ons land meegroeit met de wereldwijde tendens naar meer MVO-rapportering, slagen we er nog niet in de noodzakelijke inhaalbeweging te maken. Nochtans is voor veel bedrijven de rapportering over “niet-financiële gegevens” sinds dit jaar een wettelijke verplichting. Positief is dat Belgische ondernemingen hun acties meer en meer laten aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar risicoanalyses over klimaatverandering en de rapportering over mensenrechten zijn duidelijk werkpunten.... Read on

24/08/2017 - During Your Next Presentation, Use Your Hands to Project Confidence

When you’re in front of an audience, you want to project confidence. But when you’re nervous, your hands often flit about and fidget. Use one of these positions to keep your hands still. Practice in front of a mirror, then with friends, until it feels natural.... Read on

23/06/2017 - VIB – 20e DAG VAN INKOOP EN LOGISTIEK

Op 11 mei vond de 20e Dag van Inkoop en Logistiek plaats in het Elisabeth Center Antwerp, georganiseerd door VIB- Vereniging voor Inkoop en Logistiek. ... Read on

23/06/2017 - De zeven dilemma’s bij dienend leiderschap

Van powermanagement naar dienend-management... Read on

25/04/2017 - Customers Expect You to Make Them Wildly Successful

What Belgian companies can learn from Netflix, Spotify and Salesforce? Discover it at the CxO Leadership Forum on 30 May in the Faculty Club in Leuven.... Read on