CxO

Imagine 185 CxO’s improving your Strategic Decision Making

Make the impossible, possible
CxO Magazine | Subscribe now
Home >  News >  Logistics & Manufacturing >  Procesindustrie hergebruikt steeds meer materialen
Send this article to a friend:
Send
Subscribe to our newsletter

Logistics & Manufacturing

10 juni 2016

cxo magazine

Door cxo magazine

Procesindustrie hergebruikt steeds meer materialen

Uit marktonderzoeksrapport van Machevo & Bulk Vereniging naar vooruitzichten voor 2016 komt naar voren dat steeds meer Nederlandse procesbedrijven producten en materialen hergebruiken.

15500765-caring-for-the-environment-arms-out-of-the-grass-with-a-green-globe-The-concept-of-ecology-Stock-Vector.jpgVoor het onderzoek zijn tientallen bedrijven in en toeleveranciers aan de procesindustrie ondervraagd. "Om de procesindustrie in de toekomst duurzaam te kunnen laten groeien is het terugdringen van grondstoffen- en energieverbruik onvermijdelijk", zegt voorzitter Tom Pruymboom van Machevo & Bulk Vereniging, de vereniging van toeleveranciers aan de procesindustrie. "We moeten dus oog krijgen voor het thema circulaire economie."

Het ideaal van een circulaire economie is dat geen eindige grondstoffen worden verbruikt en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De gebruikte energie moet van duurzame bronnen komen. Van de ondervraagde bedrijven in de procesindustrie zegt 60% dat hergebruik bij hen al plaatsvindt. Nog eens 15% verwacht in de toekomst hiermee aan de slag gaan.

Een op de drie procesbedrijven geeft aan een sterkere ketensamenwerking te verwachten door de circulaire economie. Wat voor de een reststof is, kan voor de ander een nuttige grondstof zijn.

"Dat schept kansen", zegt Pruymboom. "Want als leveranciers van innovatieve oplossingen zijn we juist sterk in het samenwerken in de keten. Bijna 90% van onze leden heeft het afgelopen jaar samengewerkt met andere partijen om innovaties te ontwikkelen en te vermarkten."

 

Bron: Engineeringnet.nl