CxO

Imagine 185 CxO’s improving your Strategic Decision Making

Make the impossible, possible
CxO Magazine | Subscribe now
Home >  News >  ICT >  Zijn Belgische bedrijven voldoende beveiligd tegen IT-inbreuken?
Send this article to a friend:
Send
Subscribe to our newsletter

ICT

22 maart 2016

cxo magazine

Door cxo magazine

Zijn Belgische bedrijven voldoende beveiligd tegen IT-inbreuken?

Informatiebeveiliging blijft een belangrijk topic in de bedrijfswereld. Meer dan ooit tevoren beschermen bedrijven zich tegen een mogelijke IT-inbreuk. Het lijkt niet langer de vraag te zijn óf een IT-incident zich zal voordoen, maar wel wanneer.
Om een duidelijker beeld te krijgen van de situatie op het vlak van cyber veiligheid is voor het derde jaar op rij de Information Security Breaches Survey uitgevoerd onder leiding van PwC Belgium en in samenwerking met Jaarbeurs, de organisator van Infosecurity Belgium.

LAPTOPDe studie gaat na hoe Belgische bedrijven – zowel KMO’s als grote ondernemingen – met cyberrisico’s omgaan, welke de meest voorkomende cyberdreigingen zijn en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken. De meest opvallende resultaten van het onderzoek worden hieronder kort besproken*. Meer gedetailleerde informatie kan worden verkregen op de vakbeurs Infosecurity.be, waar het rapport wordt uitgedeeld en waar Marc Sel, Director bij PwC Belgium, tijdens zijn seminarie (op de tweede dag van de beurs om 11u in Paleis 3, zaal 3) meer uitleg verschaft over het opzet en de onderzoeksresultaten.

Uit de resultaten van de survey blijkt dat, niettegenstaande er geen drastische veranderingen hebben plaatsgevonden op vlak van informatiebeveiliging, bedrijven inspanningen blijven leveren om het risico op blootstelling aan cybersecurity bedreigingen te verkleinen. Het security-bewustzijn bij de bedrijven vertaalt zich in hogere investeringen in ICT-beveiliging. Net zoals vorig jaar kan worden vastgesteld dat bedrijven een duidelijke nadruk leggen op het investeren in beveiligingsmaatregelen om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren en klanteninformatie te beschermen tegen mogelijke inbreuken. Daarnaast blijven virussen en malware gezien worden als de ergste vorm van inbreuk. Investeringen in beveiligingsmaatregelen als anti-malware en firewalls blijven dan ook essentieel voor de Belgische bedrijfswereld.

Ondanks de tendens om zich beter te wapenen tegen inbreuken, blijkt het aantal bedrijven dat effectief met een ernstige breach te maken hebben gekregen, gestegen ten opzichte van 2015.

Een positieve trend is zichtbaar wanneer men het heeft over het bewustzijn van het personeel. Waar vorig jaar de meest voorkomende incidenten voortkwamen uit een gebrek aan bewustzijn van het personeel, blijkt dit nu nog maar in slecht 13% van de inbreuken het geval. Het feit dat er meer continue beveiligingstraining wordt voorzien, heeft hier ongetwijfeld mee te maken.

Conclusie: Bedrijven blijven investeren in maatregelen om zich te wapenen tegen mogelijke inbreuken. Met de nieuwe Europese Privacy Verordening die dit jaar nog wordt geïmplementeerd, wordt verwacht dat deze trend zich nog sterker zal verderzetten.

De beurzen Infosecurity.be, Storage Expo BE en Tooling Event BE willen aan IT-managers en -specialisten een antwoord bieden op de IT-vraagstukken van vandaag. Behalve op de beursvloer, zullen ook tijdens het inhoudelijke programma inzichten en tips worden gedeeld om zo goed mogelijk met deze actuele evolutie om te gaan.

*De enquête telde 228 respondenten uit de Belgische bedrijfswereld.

Bron: PwC & InfoSecurity 2016