CxO

Imagine 185 CxO’s improving your Strategic Decision Making

Make the impossible, possible
CxO Magazine | Subscribe now
Home >  News >  Finance >  Aantal faillissementen daalt spectaculair
Send this article to a friend:
Send
Subscribe to our newsletter

Finance

10 november 2015

cxo magazine

Door cxo magazine

Aantal faillissementen daalt spectaculair

ondanks verbetering hebben ‘oude bedrijven’ het steeds moeilijker

ondanks verbetering hebben ‘oude bedrijven’ het steeds moeilijker
Het aantal faillissementen in België is in oktober spectaculair afgenomen. Tegenover dezelfde periode vorig jaar zijn 17,85% minder bedrijven over de kop gegaan. Ook het jobverlies als gevolg van een faillissement ligt dit jaar meer dan 10% lager dan in 2014.

Een opvallende tendens is wel dat steeds meer ‘oude bedrijven' in zwaar weer terechtkomen. Hun aandeel in het totale aantal faillissementen is op 7 jaar tijd verdubbeld.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “In oktober zien we voor de vierde maand op rij een significante daling van het aantal faillissementen. Geleidelijk aan, maar steeds sterker, meten we dus opnieuw waarden die vergelijkbaar zijn met de situatie van voor de economische crisis.

Wel is het opvallend dat er steeds meer ‘oude bedrijven’ over de kop gaan. Hiermee bedoelen we ondernemingen met een oprichtingsdatum van vóór 1990. In 2015 maken zij 13,83% uit van het totale aantal failliete ondernemingen. Ter vergelijking: in 2008, voor de crisis dus, bedroeg dit aandeel nog 7,01%. Dat betekent dus bijna een verdubbeling. Dit fenomeen doet vragen rijzen met betrekking tot de overlevingskansen bij gevestigde ondernemingen.”

Graydon faillesementen oktober 2015.jpg

Scherpste daling in Waals gewest

Bekijken we het aantal faillissementen tijdens de eerste tien maanden van dit jaar, dan tellen we 8.894 bankroete ondernemingen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dit een daling met -5,1% (-478 ondernemingen).

De afname is procentueel het scherpst binnen het Waalse gewest. Hier noteerden we voor de maand oktober een daling met -22,33% tegenover oktober vorig jaar. Met betrekking tot de periode januari-oktober zien we een afname met -10,29%. Binnen het Vlaamse gewest, waar de dalende trend reeds in 2014 werd ingezet, daalde het aantal faillissementen in oktober met -18%. Voor de eerste 10 maanden van dit jaar komen we op een daling met -6,58%. Ook binnen het Brusselse Hoofdstedelijke gewest noteren we in oktober jongstleden een afname met -8,54%. De cumul over de eerste 10 maanden van dit jaar kleurt er echter nog steeds rood (+6,77%).

Minder banen op de tocht

Tot en met oktober van dit jaar kwamen er in ons land 19.272 banen op de tocht als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat zijn er 2.534 minder (-11,62%) dan over dezelfde periode verleden jaar. De cijfers liggen hiermee lager dan over dezelfde periode in 2008 en vallen dus eveneens terug op pre-crisisniveau.

Bron: Graydon