Conferentie

Respect voor de klant

Door uw klanten met Respect te behandelen, kunt u zich meer dan ooit onderscheiden van uw concurrenten. Meer en meer organisaties respecteren deze basisethiek in alle facetten van de levenscyclus van hun klanten.

Iedereen is zich ervan bewust ...

  • U werft geen klanten door met een groot kanon te schieten op al wat beweegt
  • U behoudt geen klanten door hen te verbannen naar de goedkoopste service kanaal
  • dat u geen klantenwaarde doet groeien door uw klanten te bestoken met alle mogelijke aanbiedingen, op eender welk moment, via eender welk kanaal.

En toch …

Termen zoals permission based marketing, solution selling, self service management, customer value management, lean six sigma voor marketing en sales, enterprise marketing optimization, customer behavior analysis en dergelijke meer zijn in de meeste commerciële organisaties gekend. Maar passen we ze ook efficiënt en effectief toe?

Op deze conferentie zult u een aantal getuigenissen kunnen beluisteren:

  • event-driven marketing
  • predictive analysis
  • trends in customer acquisition
  • information supermarket
  • case studies

Gedurende vele jaren is CRM een hype geweest en vooral gekenmerkt door slecht gebruik van software. De veel beloofde ROI kwam er maar niet. Op dit ogenblik zien we weer tal van mega CRM-projecten ontstaan . die echter opnieuw dreigen te ontsporen.